Види товарно-сировинних бірж.

Товарна біржа — це повсякчас діючий ринок, на якому відбувається масова торгівля якісними товарами. Вони стандартизовані вимагам стосовно термінів і умов поставки, кількості та якості товарів. З історії відомо, що найперші біржі були чисто товарними, вплинули на перехід від базарного торгу “з рук до рук” до закупівлі за зразками, через замовлення.

Біржі поділяються за видами біржових товарів, асортиментом, принципом організації, видами угод, правовим статусом, за значенням та місцем у світовій торгівлі. За об’єктом біржового торгу виділяють товарно-сировинні ресурси, сільсько-господарські продукти, валюта, нерухомість, цінні папери. За видами біржового товару: товарні, фондові, валютні, фрактові, праці. Від загального обсягу біржових угод, найбільший обсяг договорів було укладено на товарно-сировинних біржах (41,5 %) та агропромислових біржах.
За широтою асортимету ці біржі поділяють на спеціалізовані, в яких предметом являється однотипні товари — нафта, нафтопродукти, кольорові метали, зерно.
Якщо обєкт торгів є одним видом товару (кава, сира нафта) — вузькоспеціалізовані. Також існують універсальні, які мають велике коло різних біржових товарів — дорогоцінні метали, паливно-енергетичні ресурси.
На цьому ринку просуваються не лише продукти добувної промисловості та сільського господарства, а й продукція обробної промисловості. У міжнародній торгівлі точної класифікації сировинних товарів немає. До них відноситься як сама сировина, так і первинно перероблені продукти. Сировина — це сукупність матеріалів, які одержують із навколишнього середовища, напівфабрикати уже оброблені, але ще непридатні для використання.
Промислова сировина включає в себе продукти мінеральних порід (руда, вугілля, нафта) і продукти, що одержують синтетично (пластмаса, штучні волокна).
Сировинні товари в залежності від методів торгівлі поділяють на небіржові — чорні і кольорові метали, природний газ, нафта та біржові — цукор, кава, натуральні шовк,вовна ,зернові культури.
Щоб придбати біржові товари необхідно укласти угоду, на спеціалізованих міжнародних біржах. Щоб детальніше ознайомитися із цим перейдіть за посиланням www.ueex.com.ua/rus/exchange-quotations/natural-gas/

Небіржові товари, у свою чергу купуються та продаються за короткострокивоми та довгостроковими контрактами.
Основною ознакою біржі сировинних товарів є нестабільність, тому відповідно рівень регульованості дуже високий. Регулюють світові ринки сировини асоціації експертів, також укладаються міжнародні товарні угоди. Головною метою цих угод є гарантії постачання та утворення стійких запасів сировини, допомогають досягти стабільності цін.
Однією із головних товарних бірж є “ Універсальна товаро-сировинна біржа”, яка на даний момент є професійним обєктом господарювання. Торгова біржа активно проводить аукціони та біржові торги з прожу: оптових партій продукції підприємств України.

Ответить

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *